Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 대명리조트, 소노펠리체 완공 특별분양

대명리조트, 소노펠리체 완공 특별분양

주제 기사 대명리조트, 소노펠리체 완공 특별분양은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

대명리조트는 대한민국 리조트부분 대표 브랜드인 “2009년 대한민국 브랜드 대상”에서 지식경제부 장관상을 수상한 기념과 경남 거제·전남 여수 대명리조트 착공기념 신규특별기념회원을 모집한다.

이번 신규 특별회원에 가입하면 분양 입회금 100% 전액환급(회원제), 신규 무료 또는 할인혜택 등 다양한 특전과 함께 일시불로 결제 시 특별할인까지 받을 수 있다고 밝혔다.
특히 평생회원제인 오너쉽에 가입하면 추가특별할인을 받을 수 있을 뿐만 아니라 재산권 취득 및 소유할 수 있게 되므로 언제든지 재산권 행사가 가능하며 특히 법인사업자는 부가세 환급도 받을 수 있다.

분양상품은 원룸형 구조인 패밀리형 회원권과 투룸형 구조인 스위트형 회원권이 있으며, 회원가입시 국내 최고의 시설과 서비스로 업계 1위로 발돋움 한 대명리조트의 전국 8개 체인리조트 (설악,쏠비치호텔&리조트,비발디파크,변산,제주,경주,단양,양평) 및 전국 10개의 체인콘도(해비치, 글로리콘도 등)와 현재 착공에 들어간 거제리조트와 여수리조트까지도 회원가로 저렴하게 이용할 수 있다.

계약금만 내도 바로 회원자격이 부여됨과 동시에 회원요금에 객실료 50% 할인, 부대시설인 스키, 오션/아쿠아월드, 골프 등에 대해 무료 또는 할인이용을 할 수 있는 다양한 신규특별 혜택을 받을 수 있으며 1:1 담당직원제의 운영으로 더욱 더 나은 서비스를 받을 수 있다.

한편, 지난해 12월 9일 홍천 비발디파크 단지 내에 오픈한 고품격 리조트형 별장인 소노펠리체 노블리안 및 레지던스도 별도 특별분양 상담 중이다. 비발디파크는 경춘고속도로 개통으로 서울에서 50분 거리로 접근성이 좋아졌으며 소노펠리체 회원 가입 시에는 골프, 스키, 승마, 스파 등 최상류 레저 문화는 물론 클럽하우스에서 호텔 수준의 서비스뿐만 아니라 갤러리 라운지, 재즈카페, 아틀리에, 공방 등에서 수준 높은 아트라이프까지 만끽할 수 있으며 회원가입 전 체험숙박도 가능하다.

대명리조트 회원으로 가입되면 계약기간 동안 회원권 하나로 전국 어디서나 4계절 내내 가족 및 친구들과의 즐거운 여행이 될 수 있는 장점을 가지고 있다. 계속 망설였다면 특별분양기간인 지금이 기회이다. 이번 기회에 나만의 프라이드를 가져보자!

신규특별회원모집에 대해 대명리조트 본사로 문의하면 상담 및 자세한 안내책자(카탈로그)를 우편으로 받아 볼 수 있다. / 상담문의 : 대명리조트 본사 (02-2186-5685)

조인스닷컴(Joins.com)

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/sono-pelrice-ddeus-jqjg9jic

주제 기사 대명리조트, 소노펠리체 완공 특별분양 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *