Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파, 다낭

하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파, 다낭

주제 기사 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파, 다낭은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

[Danang Vlog] 다낭 첫 여행기 \u0026 하얏트 리젠시 리조트 후기
[Danang Vlog] 다낭 첫 여행기 \u0026 하얏트 리젠시 리조트 후기

1박당 요금

382개의 후기 참고

매일 청소, 위생용품 준비 강화.

로비에서 사회적 거리두기 실시.

호텔 직원, 다른 숙박객과 접촉 최소화

건강 및 안전

서비스 및 편의시설

욕실

일반 항목

주방

기본 항목

수영장 및 스파

다이닝

가족친화형

장애인 접근성 및 적합성

실외

세탁 시설

액티비티

미디어 및 엔터테인먼트

주차 및 교통

침실

사무 공간

피트니스

체크인 / 체크아웃 체크인 시각: 15:00 이후, 체크아웃 시각: 12:00 이전
취소/선결제 취소/선결제 정책은 객실 유형 및 예약 업체에 따라 다릅니다.

2020년 6월 30일 사이 체크인하는 모든 기존 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파 예약(2020년 4월 1일 또는 그 이전에 생성된 예약)은 도착 날짜의 체크인 시각을 기준으로 24시간 전까지 무료로 변경 및 취소하실 수 있습니다. 여기에는 사전 결제 예약이 포함됩니다. 2020년 4월 2일에서 2020년 6월 30일 사이 생성된 모든 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파 예약은 예정 도착 날짜의 체크인 시각을 기준으로 24시간 전까지 무료로 변경 및 취소하실 수 있습니다. 여기 또한 사전 결제 예약이 포함됩니다. 자세한 내용은 하얏트 호텔 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 공지 사항 페이지를 참조하시기 바랍니다.

응우 한 선에 있는 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파의 주소는 05 Truong Sa Street, Hoa Hai Ward이고, 다낭 중심가에서 8.5km 떨어져 있어요. 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파에서 가장 가까운 랜드마크는 오행산입니다.

하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파 체크인 시각은 15:00, 체크아웃 시각은 12:00입니다.

네, 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파에서는 무료 와이파이를 제공해요.

네, 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파에서는 무료 주차 서비스를 제공해요.

하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파에서 다낭국제공항까지는 8.4km 떨어져 있어요. 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파에서 후에 푸바이 국제공항까지는 74.6km 떨어져 있어요.

네, 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파에는 수영장이 있어요.

카약은 다낭 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파의 모든 객실 상품을 웹에서 검색하고 비교하여 최적의 숙박 요금을 찾으실 수 있도록 돕습니다. 여러 여행 사이트가 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파 객실에 대해 각기 다른 시기에 할인 또는 상품을 제공하며, 카약은 이들 여행 사이트의 가격 정보를 광범위하게 검색합니다. 따라서, 놀라운 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파 상품을 언제나 발견하실 수 있습니다.

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/danang-hayasteu-rijensi-hugi-72x22os4

주제 기사 하얏트 리젠시 다낭 리조트 앤드 스파, 다낭 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *