Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 코엑스몰 데이트 전, 삼성역 코엑스몰 내부 지도 살펴보기!

코엑스몰 데이트 전, 삼성역 코엑스몰 내부 지도 살펴보기!

주제 기사 코엑스몰 데이트 전, 삼성역 코엑스몰 내부 지도 살펴보기!은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

SEOUL TOUR❤️코엑스 투어 함께 할까요?(가볼만한 곳, 쇼핑, 음식점, 메가박스, 아쿠아리움)
SEOUL TOUR❤️코엑스 투어 함께 할까요?(가볼만한 곳, 쇼핑, 음식점, 메가박스, 아쿠아리움)

코엑스몰 데이트 전, 삼성역 코엑스몰 내부 지도 살펴보기! [코엑스몰 지도 / 코엑스몰 내부지도]

나이가 들수록 시대에 뒤떨어지지 않으리라! 혼자 다짐해 보고 이것저것 많이 챙겨보려고 하는 편인데. 쿠쿵!

새삼 ‘아, 내가 뒤쳐지고 있구나!’ 라는 생각을 하는 요즘입니다.

“수미칩이 더 맛있다면서요? 허니버터칩보다? 어때요?”
“어… 둘 다 맛 보질 않아서…”

“어… 둘 다 맛 보질 않아서…”

“카카오 프렌즈샵 가봤어요?”
“네?…”
“카카오 프렌즈샵 몰라요?”
“어디 있는거에요?”
“코엑스몰이요.”
“헙…”

“네?…”

“카카오 프렌즈샵 몰라요?”

“어디 있는거에요?”

“코엑스몰이요.”

“헙…”

“요즘은 설빙보다 옥루몽이 대세라는데 맛보셨어요?”
“옥… 뭐요?”
“어? 안먹어봤어요?”

“옥… 뭐요?”

“어? 안먹어봤어요?”

회사일이 바쁘다는 이유로, 정작 요즘 어떤 것이 이슈인지 관심을 가지고 있지 않았구나- 라는 생각이 들었어요.

다른 사람들과 대화가 되질 않아… ㅠ_ㅠ

먼저 그동안 가까이 있으면서도 가보지 않았던 코엑스몰을 다시 가보려구요. (뭐, 이 곳을 다녀온다고 해서 놓치고 있는 요즘 세상사 이슈를 다 알 수는 없겠지만 말이죠.)

코엑스몰 공사를 마치고 어떻게 바뀌었을지 궁금하네요.

혹 필요하신 분들이 있을 것 같아 올려드려요. 물론, 저도 이렇게 올려 놓고 이용하기 위함이라는… ^^ 클릭하시면 큰 화면으로 보실 수 있어요.

— 추가 : 파일로 요청하시는 분들이 계셔서 파일 첨부합니다 —

< 삼성역 코엑스몰 지도 >

‘나를 말하다 > 일상 속 소소한 이야기’ 카테고리의 다른 글

집에서 여권 사진 찍으려다 포기! 까다로운 여권사진 규정, 여권사진 찍기 @송파 코닥 사진관 [여권사진규정/송파 사진관/잠실역 사진관] (1) 2015.10.06
엘리베이터 안에서 마주한 배달원에게 놀란 이유 (2) 2015.05.08
주말에 나와 일을 하다 든 잡념 (2) 2014.10.11
자신만의 시간을 갖는 게 중요한 이유 (0) 2014.09.22
온라인과 오프라인의 괴리감 – 블로그를 6년째 운영하며 느낀 점 (2) 2014.08.24

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/koegseu-mol-jido-e5edqn8f

주제 기사 코엑스몰 데이트 전, 삼성역 코엑스몰 내부 지도 살펴보기! 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *