Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 타이베이 마라훠궈집 딩왕, 나의 최고의 타이페이 맛집, 맛있는 펑리수 고르기

타이베이 마라훠궈집 딩왕, 나의 최고의 타이페이 맛집, 맛있는 펑리수 고르기

주제 기사 타이베이 마라훠궈집 딩왕, 나의 최고의 타이페이 맛집, 맛있는 펑리수 고르기은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.

먹거리 천국! 대만 여행 \”타이페이\” 로컬 맛집 한바퀴 #2
먹거리 천국! 대만 여행 \”타이페이\” 로컬 맛집 한바퀴 #2

안녕하세요!

ACHO입니다.

저는 해외를 갔다오면, 돌아오고 나면 꼭

기억에 남는 음식점들이 있더라고요.

오늘은 제가 정말 좋아하는 대만에서

맛있게 먹었던 딩왕 마라훠궈를 소개해드리려고 해요.

제 외국인 현지 친구가 데리고 가줬는데

원래도 워낙 유명하더라고요

왜 맛있었고 어떤 점이 좋았는지

리뷰로 소개해드리려고 해요.

준비되셨나요?

그럼 Here we go!

딩왕의 좋은 점!

1. 밥이 무한 리필이다.

2. 선지와 두부가 무한 리필이다.

(저는 참고로 선지를 못먹는데 여기는 엄청 맛있고 냄새도 안나서 맛있어서 많이 먹었습니다)

3. 야채가 무한리필이다.

안에 양배추가 있는데

수시로 국물과 두부, 야채를 무한으로 따라줘요…!

4. 다양한 소스을 먹을 수 있다.

취향에 따라 땅콩, 간장 등 찍어 드시면 됩니다.

이렇게 저희는 홍탕과 백탕 반반으로 시켰어요!

저는 개인적으로 홍탕이 더 맛있었습니다.

저 안에는

맛있는 선지와 두툼한 두부와 양배추가 들어있어요..

또 가고 싶네요…

종업원이 틈틈히 국물과

두부와 선지를 채워넣어줘요!

굳이 더 달라고 안해도 정말 친절합니다.

고기는 두종류를 시켰는데

그림보고 시켰어요.

양이 꽤 되더라고요

그리고 계산할 때 태플릿 피시로 주문을 했습니다 🙂

저희는 친구가 미리 예약해서 편하게 갈 수있었습니다

주말에는 사람이 많으니 예약하고 가시는 것을 추천드려요!.

주소 :

108, Taipei City, Wanhua District, Section 1, Zhonghua Road, 152號, 2樓

그리고 대만에는 많은 펑리수가 있잖아요.

그 중 현지인 친구가 정말 강추한

펑리수를 소개해드릴게요.

바로 요 아래의 사진에 있는 펑리수 입니다.

Chia Te 라고 하네요!

일반 파인애플 맛도 있지만

파인애플 계란맛이 있더라고요

저는 개인적으로 파인애플 계란맛이 훨씬 진하고 맛있엇어요.. !

펑리수 선물 고민이실 때, 이 제품으로 사시는 것도 추천합니다!

‘아초리뷰 ACHOREVIEW’ 카테고리의 다른 글

가성비 좋은, 피부과에서 사용하는 재생크림 추천드려요 (내돈내산, 시술 후 사용하기 좋은 재생크림, 2만원대) 울트라브이리뉴덤플러스 (0) 2020.05.05
종각역 고잉메리 이색 편의점&레스토랑 리뷰★ (0) 2020.03.07
가성비 좋은 최고의 괌 스테이크집 Delmonico 델모니코 (0) 2020.03.07
프랑크푸르트 최고의 맛집 클로스터호프 Klosterhof 슈니첼 맛집 (0) 2020.03.07
왕십리역, 행당역 맛집, 이태리부엌, 가성비 좋은 파스타집 (파스타, 피자, 와인, 맛있는 식전 빵) 강.추 (0) 2020.03.07

여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: https://dochoixehoangngoc.com/taipei-masjib-739lr5b8

주제 기사 타이베이 마라훠궈집 딩왕, 나의 최고의 타이페이 맛집, 맛있는 펑리수 고르기 읽기를 마쳤습니다. 귀하를 위해 https://dochoixehoangngoc.com에서 수집한 가장 완전한 정보.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *